IdeaMed sp. z o.o. w Niepołomicach realizuje projekt pt. „Opieka domowa na terenach wiejskich powiatu wielickiego”.

Projekt zakłada opiekę nad dorosłymi osobami chorymi, wymagającymi opieki, cierpiącymi na nieuleczalne choroby. W ramach projektu przewidujemy także wsparcie dla otoczenia osób chorych (np. członków ich rodzin) oraz organizację wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej dla chorych i ich rodzin.

Podkreślenia wymaga, że planowany wolontariat jest wolontariatem niemedycznym, a wolontariuszami mogą być także osoby niepełnoletnie (za zgodą rodziców lub opiekunów).
W związku z powyższym, IdeaMed sp. z o.o. zaprasza do współpracy przy organizowaniu wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej, z pożytkiem dla chorych i ich rodzin z lokalnej społeczności. IdeMed sp. z o.o. służy pomocą w zakresie przygotowania i wdrożenia pracy wolontariuszy.

W razie pytań lub gotowości włączenia się do współpracy prosimy o kontakt mailowy pod adresem: poczta@ideamed.eu