HOSPICJUM DOMOWE dla Dzieci

NFZ Świadczenie realizowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Idea MED SP. Z o.o.
Hospicjum Domowe dla Dzieci w Niepołomicach

ul. Stefana Batorego 41C
32-005 Niepołomice
telefon. 12 36 24 107
mail. poczta@ideamed.eu

Godziny pracy biura:
od poniedziałku do piątku od godziny 08:00 do 14:00.

Jak dojadę?

Hospicjum Domowe dla Dzieci

Opieka hospicyjna to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe pacjentów chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące i ograniczające życie choroby. Świadczenia w ramach Hospicjum Domowego dla Dzieci obejmują opieką pacjentów chorych nieuleczalnie – dzieci, poniżej 18 roku życia, przebywające w domu.

Kto może skorzystać z hospicjum domowego dla Dzieci?

Warunkiem realizacji świadczeń w zakresie hospicjum domowego dla dzieci jest wskazanie medyczne, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1347)

Rozpoznania kwalifikujące do HOSPICJUM DOMOWEGO DLA DZIECI

Skierowanie do Hospicjum Domowego dla Dzieci

Jak uzyskać skierowanie dla dziecka poniżej 18 roku życia do hospicjum domowego?

Podstawą do objęcia opieką hospicjum domowego jest skierowanie wystawione przez lekarza NFZ lub skierowanie ze szpitala. Może je wystawić zarówno lekarz rodzinny, jak i specjalista. Istotne jest aby na skierowaniu była adnotacja: do hospicjum domowego dla dzieci oraz żeby zawierało odpowiednie rozpoznanie kwalifikujące do Hospicjum Domowego dla Dzieci. Rodzina pacjenta powinna przygotować na pierwszą wizytę dokumentację medyczną, w tym kserokopię wypisu ze szpitala, kserokopię ostatnich wyników badań oraz ubezpieczenie pacjenta.

Obecnie skierowanie wystawiane jest w formie elektronicznej, jako czterocyfrowy kod, który wystarczy podać wraz z peselem pacjenta podczas rozmowy przyjęciowej. Jeśli jest to skierowanie w formie papierowej, oryginał skierowania dołączamy do dokumentów pacjenta – ostatnich wyników badań i wypisu ze szpitala i przekazujemy lekarzowi na pierwszej wizycie.

Czy można zapisać się do Hospicjum Domowego dla Dzieci telefonicznie?

Tak, w tym momencie można zapisać się do Hospicjum Domowego dla Dzieci na dwa sposoby. Osobiście, przychodząc do siedziby Hospicjum Domowego dla Dzieci na ulicy Stefana Batorego 41C w Niepołomicach od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 14:00. Oraz telefonicznie – jest to sposób łatwiejszy dla pacjenta – gdzie podczas rozmowy przeprowadzimy wywiad wstępny i przedstawimy dalsze kroki, które należy wykonać. Warunkiem przyjęcia do hospicjum i dodania pacjenta do kolejki oczekujących jest posiadanie ważnego skierowania do Hospicjum Domowego dla Dzieci.

Telefon do Hospicjum Domowego dla Dzieci: 12 36 24 107.

Jak długo czeka się na przyjęcie do Hospicjum Domowego?

Okres oczekiwania na przyjęcie jest ruchomy i zależy od ilości pacjentów, nad którymi sprawuje opiekę Hospicjum Domowe dla Dzieci. Informacje na temat obecnego okresu oczekiwania dostaną państwo pod numerem telefonu 12 36 24 107.