Polityka Jakości

NZOZ NCPL jest niepubliczną placówką świadczącą specjalistyczne usługi medyczne bezpłatnie dla osób ubezpieczonych zgłaszających się ze skierowaniami oraz za odpłatnością dla wszystkich zainteresowanych.

Misją NZOZ NCPL jest leczenie i pielęgnowanie wszystkich potrzebujących, mieszkańców Niepołomic i okolic oraz Regionu Małopolski, a także promowanie zdrowia.

Misję tę spełniać będziemy poprzez udzielanie porad specjalistycznych i opiece domowej, ustawicznie podnosząc jakość świadczeń, dostosowując się do potrzeb i oczekiwań pacjentów, poprawiając warunki pracy oraz doskonaląc własne umiejętności.

NZOZ NCPL udziela porad dla pacjentów w szczególnie krytycznych momentach ich tycia i funkcjonowania w społeczeństwie: niepełnosprawności lub zagrożenia nią, obniżonej sprawności psychicznej, neurologicznej oraz w opiece paliatywno-hospicyjnej.

Pragniemy, aby dzięki doskonałej organizacji, atmosferze i kulturze panującej w naszej placówce, pracownicy i osoby z nami współpracujące dbały o podtrzymanie zdobytego zaufania oraz aby mieli oni satysfakcję z wykonywanych obowiązków i poczucie samorealizacji.

Stale monitorujemy wyniki naszej pracy i dzięki temu ciągle doskonalimy NZOZ NCPL i funkcjonujący system zarządzania.

Zależy nam aby wyjść naprzeciw problemom, jakie ludzie napotykają w wyniku szybkiej urbanizacji, globalizacji i zanieczyszczenia środowiska. Pragniemy również zapobiegać niepełnosprawności, wdrażać wiedzę i umiejętności w paliatywnym czasie życia z chorobą.

Niepołomice, dnia 01.09.2010 r.