Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa Opieka ZdrowotnaZapraszamy do korzystania z naszych poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Poradnie działają w filiach Niepołomice ul. Piękna 4 oraz Łężkowice 115

Lekarze:

Nasz zespół tworzą najlepsi specjaliści z zakresu medycyny chorób wewnętrznych, pediatrzy, lekarze rodzinni...

 • Danuta Gustaw - lekarz rodzinny, pediatra
 • Paweł Połowianiuk - lekarz rodzinny
 • Anna Wilkoń - Dutka – pediatra
 • Hanna Jastrząb - internista
 • Anna Mianowska-Ryzner - internista

Umów się już dziś na wizytę !

Skorzystaj z elektronicznego formularza...
 • Profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne.
 • Świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia.
 • Udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem.
 • Wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta, orzekanie o stanie zdrowia.
 • Inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym:
 • kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne
 • kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe
 • kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów
 • wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ
 • wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta

 

Pielęgniarki

Nasza pielęgniarka rodzinna jest wszechstronnie przygotowana do swojej roli w podstawowej opiece zdrowotnej, jest osobą empatyczną, w swojej pracy łączy powołanie z profesjonalizmem. Sam zdecyduj o swojej opiece pielęgniarskiej i złóż deklarację wyboru pielęgniarki rodzinnej...

 • Urszula Matura - mgr pedagogiki terapeutycznej
 • Agnieszka Wolnicka - mgr pielęgniarstwa
 • Alicja Warchoł – lic. pielęgniarstwa
 • Kamila Kilińska-Grzebała - mgr pielęgniarstwa
Pielęgniarki rodzinne świadczą usługi od poniedziałku do piątku w godzinach:

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
Stacjonarne8.00 - 10.00
16.00 - 18.00
8.00 - 10.00
16.00 - 18.00
8.00 - 10.00
16.00 - 18.00
8.00 - 10.00
16.00 - 18.00
8.00 - 10.00
16.00 - 18.00
Wizyty w terenie10.00 - 16.0010.00 - 16.0010.00 - 16.0010.00 - 16.0010.00 - 16.00

Pielęgniarka rodzinna to pielęgniarka pracująca w podstawowej opiece zdrowotnej, wypełniająca funkcje pielęgniarskie wobec rodziny i jej członków, społeczności lokalnej, w środowisku ich zamieszkania, w sytuacji zdrowia, choroby i niepełnosprawności.

Pielęgniarka rodzinna planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad jednostką, rodziną w zakresie zgodnym z jej przygotowaniem zawodowym, obejmującym ocenę stanu zdrowia i działania pielęgniarskie:

 • nad zdrowymi i chorymi niezależnie od płci i wieku;
 • nad osobami niepełnosprawnymi;
 • nad osobami w stanie terminalnym;

To ona pielęgnuje, wpaja zasady profilaktyki, uczy jak dbać o zdrowie własne, chorych i niepełnosprawnych.

W realizacji świadczeń zdrowotnych pielęgniarka rodzinna współpracuje z:

 • lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej/rodzinnym;
 • pielęgniarką w środowisku nauczania i wychowania
 • położną środowiskową/rodzinną
 • pielęgniarką/położną praktyki
 • opieką długoterminową oraz Hospicjum dla dzieci i dorosłych
 • innymi Świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych
 • przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia rodziny

Realizując swoje działania pielęgniarka rodzinna zapewnia:

Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki:

 • rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych
 • rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych podopiecznych
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej w tym dokonywanie oceny poziomu wiedzy
 • umiejętności i motywacji podopiecznych do zachowań prozdrowotnych
 • prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia
 • realizacja programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób
 • organizacja grup wsparcia
 • realizacja szczepień ochronnych
 • prowadzenie działań profilaktycznych u podopiecznych z grup ryzyka zdrowotnego

Świadczenia diagnostyczne:

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
 • wykonywanie badania fizykalnego
 • wykonywanie pomiarów i ich ocena
 • wykonywanie testów
 • prowadzenie bilansu wodnego
 • ocena stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia
 • ocena i monitorowanie bólu w opiece paliatywnej

Świadczenia pielęgnacyjne:

 • realizacja opieki pielęgnacyjnej u pacjentów w różnych fazach życia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskie
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych;
 • przygotowywanie do samo-opieki i samo-pielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności

Świadczenia lecznicze:

 • ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych
 • dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego
 • zabiegi z zastosowaniem ciepła i zimna
 • cewnikowanie pęcherza u kobiet (u mężczyzn po przeszkoleniu)
 • wykonywanie wlewów doodbytniczych
 • podawanie leków różnymi drogami i technikami
 • wykonywanie zleceń lekarskich
 • zakładanie opatrunków ran, odleżyn, oparzeń
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących
 • wykonywanie inhalacji, doraźne podawanie tlenu
 • zdejmowanie szwów
 • stawianie baniek lekarskich
 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i nagłych zachorowaniach w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Świadczenia usprawniające:

 • koordynacja i współdziałanie w rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego, długotrwałego unieruchomienia i stosowania udogodnień
 • usprawnienie ruchowe
 • drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej
 • ćwiczenia ogólnousprawniające

Deklarację do lekarza oraz pielęgniarki można złożyć w rejestracjach poradni POZ

Filia w Niepołomicach, ul. Piękna 4

Filia w Łężkowicach, Łężkowice 115

w godzinach
8.00 - 18.00

lub bezpośrednio u pielęgniarki pod nr tel.:
+48 603 330 417

Deklarację do lekarza rodzinnego i pielęgniarki można zmienić bezpłatnie dwa razy w roku

Uprzejmie informujemy, iż można się zadeklarować do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz do pielęgniarki rodzinnej w naszych placówkach i korzystać z usług POZ w ramach umowy z NFZ.

Jeżeli chcesz zmienić swój wybór lub do tej pory nie zdeklarowałeś siebie i swojej rodziny do opieki

przyjdź do naszej placówki...