Hospicjum domowe dla dzieci

Celem opieki hospicjum jest poprawa jakości życia chorych w ostatnim okresie życia, a także poprawa jakości życia ich rodzin, rozumiana jako pomoc w sprawowaniu opieki medycznej i pielęgnacyjnej, a także pomoc psychologiczna.

Zadania opieki hospicyjnej:

• Leczenie dotkliwych objawów choroby
• Wsparcie psychologiczne, socjalne, duchowe
• Działanie zespołowe

Warunki sprawowania opieki w hospicjum domowym dla dzieci
 1. Wizyta personelu hospicjum domowego dla dzieci odbywa się zawsze w ustalonym terminie dogodnym dla świadczeniodawcy oraz dla rodziny/opiekuna.
 2. Każda wizyta personelu hospicjum domowego jest potwierdzana przez rodzica/opiekuna.
 3. Ogólne kryteria przyjęcia dziecka do hospicjum domowego:
  • schyłkowy okres choroby nieuleczalnej,
  • wiek poniżej 18 lat,
  • świadczeniobiorcą zajmuje się przynajmniej jeden stały opiekun, który może sprawować całodobową opiekę nad dzieckiem.
 4. W trakcie sprawowania opieki, podczas każdej wizyty, chorzy i ich rodziny/opiekunowie otrzymują dokładne zalecenia dotyczące dalszego postępowania pielęgnacyjnego i leczniczego; otrzymują także informację o numerach telefonów personelu hospicjum domowego gotowego do udzielenia porad telefonicznych w każdym dniu tygodnia i w razie potrzeby do udzielenia wizyty w domu oraz są informowani o innych formach opieki paliatywnej i hospicyjnej i o zasadach jej prowadzenia.
 5. Personel hospicjum domowego dla dzieci udziela świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej dzieciom cierpiącym na nieuleczalne, postępujące schorzenia ograniczające życie.
 6. Ostateczną decyzję o objęciu świadczeniobiorcy dorosłego oraz dziecka opieką hospicyjną podejmuje lekarz hospicjum.


Istnieje możliwość objęcia chorego opieką
w ramach kontraktu z NFZ.