Hospicjum domowe dla dorosłych

Celem opieki hospicjum jest poprawa jakości życia chorych w ostatnim okresie życia, a także poprawa jakości życia ich rodzin, rozumiana jako pomoc w sprawowaniu opieki medycznej i pielęgnacyjnej, a także pomoc psychologiczna.

W celu zgłoszenia pacjenta należy posiadać skierowanie od lekarza rodzinnego bądź  innego specjalisty a następnie telefonicznie bądź osobiście umówić się na wizytę.

Zadania opieki hospicyjnej:

• Leczenie dotkliwych objawów choroby
• Wsparcie psychologiczne, socjalne, duchowe
• Wsparcie rodziny w żałobie
• Działanie zespołowe

Warunki sprawowania opieki w hospicjum domowym dla dorosłych
  1. Wizyta personelu hospicjum domowego odbywa się po uzgodnieniu terminu ze świadczeniobiorcą lub rodziną lub opiekunem.
  2. Każda wizyta personelu hospicjum domowego jest potwierdzana przez chorego lub jego rodzinę lub opiekuna.
  3. W ramach opieki przysługują 2 wizyty pielęgniarskie w tygodniu oraz 2 wizyty lekarskie w miesiącu. Fizjoterapeuta, psycholog - możliwe na zlecenie lekarza prowadzącego.
  4. W trakcie sprawowania opieki, podczas każdej wizyty, chorzy i ich rodziny/opiekunowie otrzymują dokładne zalecenia dotyczące dalszego postępowania pielęgnacyjnego i leczniczego; otrzymują także informację o numerach telefonów personelu hospicjum domowego, gotowego do udzielenia porad telefonicznych w każdym dniu tygodnia i w razie potrzeby do udzielenia wizyty w domu. Są także informowani o innych formach opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz zasadach jej prowadzenia.
  5. Personel hospicjum domowego udziela świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej świadczeniobiorcom cierpiącym na nieuleczalne, postępujące schorzenia.
  6. Ostateczną decyzję o objęciu świadczeniobiorcy dorosłego oraz dziecka opieką paliatywną i hospicyjną podejmuje lekarz hospicjum.
  7. Wymagane jest skierowanie do hospicjum domowego od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty bądź ze szpitala wraz z wypisem do domu.


Istnieje możliwość objęcia chorego opieką
w ramach kontraktu z NFZ.