Historia IdeaMED

Dnia 7 października 2013 roku w Sądzie Rejonowym dla Krakowa zarejestrowano spółkę pod nazwą Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o nr KRS 0000483582 z siedzibą 32-005 Niepołomice ul. Stefana Batorego 41C.

Dopiero 18 lutego 2015 roku nazwa spółki została zmieniona na aktualną IdeaMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedmiotem działania Spółki jest praktyka lekarska ogólna i specjalistyczna, działalność fizjoterapeutyczna, pielęgniarska, paramedyczna oraz każda inna w zakresie opieki medycznej gdzie indziej niesklasyfikowana.

W 2014 roku utworzyliśmy filię Spółki w Kobiórze powiat pszczyński i przystąpiliśmy do ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia postępowania konkursowego  dla województwa śląskiego w zakresach hospicjum domowego dla dzieci i długoterminowej opieki dla chorych wentylowanych mechanicznie. Oba te postępowania zakończone zostały dla nas pozytywnie.

Od 1 lipca 2014 roku w obu tych zakresach realizujemy opiekę medyczną w województwie śląskim.

W lipcu 2018 roku na podstawie cesji przejęliśmy kontrakt w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie od Niepołomickiego Centrum Profilaktyczno Leczniczego Michał Matura w zakresie psychiatrii tj. prowadzimy Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny w kolejnym miejscu udzielania świadczeń 32-015 Kłaj, Łężkowice 115.

Z miejscem tym wiążemy plany na dalsze poszerzanie naszej działalności.

W dniu 1 lutego 2019 roku otrzymaliśmy zgodę MOW NFZ w Krakowie na kontynuowanie umów z zakresu opieki hospicyjnej domowej dla dzieci i dorosłych oraz długoterminowej opieki dla chorych wentylowanych mechanicznie. Zakres naszej działalności znacznie zwiększył się nie tylko w siedzibie.  Kolejna filia to Kamienica w powiecie limanowskim.

Tak nasza historia działania pokrywa się z naszymi celami. Systematycznie poszerzamy nasze działania w zakresie opieki medycznej.

Aktywnie uczestniczymy w poszerzaniu nie tylko wiedzy ale rozwijamy swoje umiejętności, doposażamy się w nowoczesny sprzęt by naszym podopiecznym żyło się lepiej. Dużo uwagi poświęcamy profilaktyce i edukacji nie tylko samych chorych, ale ich rodzin.