Biofeedback

Terapia EEG Biofeedback

Terapia EEG Biofeedback wykorzystywana jest zarówno w profilaktyce, rozwiązywaniu problemów szkolnych i emocjonalnych jak i leczeniu wielu chorób. EEG Biofeedback jest trwałą i skuteczną metodą treningową, wykorzystującą plastyczność mózgu. Pod wpływem ćwiczeń tworzą się w mózgu nowe połączenia (synapsy) i komórki nerwowe. Jej olbrzymią zaletą jest brak skutków ubocznych.

Treningi EEG Biofeedback wykonujemy odpłatnie wg następującego cennika

SesjaCena
Pierwsza90 zł
Kolejne55 zł

Treningi pomogą Ci w uzyskaniu lepszych wyników w szkole, pracy, sporcie i pracy twórczej oraz poprawią Twoje zdrowie i samopoczucie !

Co to jest EEG Biofeedback ?

EEG Biofeedback (EEG - elektroencefalograf, z ang. biofeedback - biologiczne sprzężenie zwrotne) to metoda terapii oparta na wyspecjalizowanej technice komputerowej. Metoda powstała w ośrodku szkolenia astronautów NASA, następnie weszła do medycyny klinicznej. Terapia EEG Biofeedback umożliwia trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym mózgu, zwykle niedostępnymi dla naszej świadomości. Za jej pomocą osoba poddawana treningowi uczy się czynności swojego mózgu. Uczy się, jak pozytywnie zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgu (wzmacniać pożądane i hamować niepożądane fale mózgowe) bowiem stan naszego umysłu i zachowanie łączą się we wzorcu pracy mózgu.

Wskazania do treningów EEG Biofeedback

Spektrum wskazań do treningu EEG Biofeedback jest bardzo szerokie. Mogą z niego korzystać zarówno ludzie zdrowi, którzy chcą poprawić efektywność pracy mózgu, zmniejszyć poziom stresu, jak również osoby z różnymi zaburzeniami neurologicznymi, psychosomatycznymi i psychicznymi. Treningi EEG Boifeedback znajdują zastosowanie w terapii zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

Miejsce wykonywania terapii

Filia w Łężkowicach, Łężkowice 115

Oferujemy Państwu

Treningi metodą EEG Biofeedback mają znaczący udział w terapii wielu zaburzeń, które w bezpośredni lub pośredni sposób wpływają na efekty szkolne dzieci w różnym wieku. W naszej placówce stosujemy terapię EEG Biofeedback przede wszystkim u dzieci i młodzieży z problemami takimi jak:

 • dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
 • zespoły zaburzeń uwagi i koncentracji (ADD)
 • wady rozwojowe języka
 • zaburzenia rozwoju mowy
 • zaburzenia pamięci
 • rozumienia czytanego tekstu
 • problemy z czytaniem i pisaniem
 • słaba wytrzymałość poznawcza
 • brak motywacji do nauki
 • zaburzenia snu
 • lęki
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • nerwice
 • moczenie nocne
 • zachowania opozycyjne i buntownicze
 • agresja
 • tiki
 • niekontrolowane wybuchy gniewu
 • negatywne i natrętne myśli
 • nadmierne zmiany nastroju
 • zaburzenia snu
 • nieśmiałość i nadmierne wycofywanie się
 • niestabilność emocjonalna
 • fobie szkolne
 • chwiejne "ego" u nastolatków

Treningi EEG-Biofeedback uczą dziecko jak radzić sobie z trudnymi emocjami oraz stresem. Trening wycisza i relaksuje, umożliwiając równoczesną aktywację procesów myślowych. Dziecko poznaje jakie posiada możliwości i w jaki sposób może wykorzystać je w nauce. Treningi w połączeniu z klasycznymi metodami psychologiczno-pedagogicznymi przynoszą doskonałe efekty, stanowiąc duży krok w rozwoju zarówno funkcji umysłowych jak i społecznych uczniów.

Treningi EEG Biofeedback wspomagają leczenie schorzeń o podłożu psychofizjologicznym i neurologicznym tj.:

 • migreny i bóle głowy
 • zaburzenia snu
 • zespół chronicznego zmęczenia
 • lęk i obniżenie nastroju typu depresyjnego
 • natrętne myśli i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
 • uzależnienia
 • autyzm i Zespół Aspergera
 • porażenie mózgowe
 • niektóre typy Epi
 • urazy i udary mózgu
 • przykurcze spastyczne
 • zaburzenia ruchowe i dystonie
 • parkinsonizm
 • urazy narządów ruchu

Stopniowe wzmacnianie w treningach niskiej Bety tzw. Rytmu Sensomotorycznego (SMR), przy hamowaniu innych zakłócających fal pozytywnie wpływa na stan homeostazy Centralnego Układu Nerwowego, redukuje impulsywność, zmiany napadowe w epilepsji i w zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych, daje korzystne efekty w dystoniach (zaburzeniach ruchowych), w drżeniu parkinsonowskim, w przykurczach spastycznych, porażeniu mózgowym, pomaga poprawić wzorzec snu, reguluje tiki, moczenie nocne, zwiększa świadomość własnego ciała, jak również odporność organizmu na czynniki toksyczne.

Treningi wpływają na:

 • doskonalenie pamięci i koncentracji uwagi
 • wzrost motywacji do pracy i do nauki
 • rozwój kreatywności, pomysłowości i intuicji w biznesie
 • poprawę wytrzymałości w pracy i w nauce
 • wzrost koordynacji i organizacji umiejętności poznawczych związanych z wrażeniami (artyści i osoby pracujące twórczo)
 • usprawnienie motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • zwiększenie odporności na stres
 • podniesienie samooceny i pewności siebie

Treningi EEG Biofeedback doskonalą i usprawniają funkcje mózgu. Są przeznaczone również dla osób zdrowych, szczególnie uczniów, studentów, sportowców, muzyków, aktorów, dziennikarzy, polityków, menagerów, kadry zarządzającej, a także tych osób, które z racji wykonywanej pracy są narażone na działanie pod presją czasu, od których wymaga się pewności siebie, kreatywności i odporności na stres. Często treningi EEG Biofeedback są zalecane   jako metoda podnosząca funkcje umysłowe,  a także motywację i wytrwałość poznawczą.

Zwykle efektem treningów jest zwiększenie zasobów pamięciowych, wzrost koncentracji, przyspieszenie procesów kojarzeniowych, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwój kreatywność i twórczego myślenia, łatwiejsze opanowywanie tremy i silnych emocji, wzrost samooceny, wytrzymałości poznawczej oraz motywacji do nauki i do pracy.